Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας – Terms Of Service

1. Terms

Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους ιστοσελίδα και Προϋποθέσεις Χρήσης, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, τότε απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτό το site. Τα υλικά που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από την ισχύουσα πνευματικών δικαιωμάτων και το δίκαιο των σημάτων.

 

2. Άδεια Χρησιμοποίησης

Η άδεια χορηγείται για να κατεβάσετε προσωρινά ένα αντίγραφο των υλικών (πληροφορίες ή λογισμικό) από την συγκεκριμένη ιστοσελίδα για προσωπική, και μη εμπορική χρήση. Αυτή η χορήγηση της άδειας, δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου, και υπό αυτή την άδεια δεν επιτρέπεται:

Να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε τo υλικό αυτού του site.
Να χρησιμοποιήσετε το υλικό για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορικές ή μη εμπορικές).
 

3. Disclaimer

Το υλικό για το συγκεκριμένο web site παρέχετε “ως έχει”. Το Ασφάλεια Αυτοκινήτου Online δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δια του παρόντος αποποιείται και αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή μη παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων. Περαιτέρω, δεν εγγυάται και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια, πιθανά αποτελέσματα, ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στην ιστοσελίδα αυτή ή άλλως συνδέονται με τέτοια υλικά ή σε όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με αυτό το site.

 

4. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση το Ασφάλεια Αυτοκινήτου Online ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αποζημίωση για απώλεια δεδομένων ή κέρδους, είτε λόγω διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας,) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στο Ασφάλεια Αυτοκινήτου Online.

 

5. Εκδόσεις και Λάθη

Το υλικό που εμφανίζεται στο Ασφάλεια Αυτοκινήτου Online, μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Το Ασφάλεια Αυτοκινήτου Online δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από το υλικό στην ιστοσελίδα του είναι ακριβείς ή πλήρης. Το Ασφάλεια Αυτοκινήτου Online μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα του ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Το Ασφάλεια Αυτοκινήτου Online δεν μπορεί, ωστόσο, να κάνει καμία δέσμευση να ενημερώνει το υλικό.

 

6. Links

Το Ασφάλεια Αυτοκινήτου Online δεν έχει εξετάσει όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με το Ασφάλεια Αυτοκινήτου Online και δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο οποιασδήποτε τέτοιας συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από την Ασφάλεια Αυτοκινήτου Online σε απευθείας σύνδεση από την ιστοσελίδα. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου web site είναι με δική σας ευθύνη του χρήστη.

 

7. Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας και Τροποποιήσεις

Το Ασφάλεια Αυτοκινήτου Online μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης για το web site της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την εκάστοτε τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και των Προϋποθέσεων Χρήσης.

 

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε αγωγή σχετικά με το web site Ασφάλεια Αυτοκινήτου Online σε απευθείας σύνδεση διέπεται από τους νόμους της Αθήνας Ελλάδα αδιαφορώντας για τη σύγκρουση των διατάξεων του νόμου.

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση της ιστοσελίδας.

 

9. Αποποίηση Φωτογραφιών

Χρησιμοποιούμε φωτογραφίες μόνο για να παρουσιάσουμε κάποιες πληροφορίες.

Το www.asfaleiaautokinhtou.com δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα για τις εικόνες και φωτογραφίες, που παρουσιάζονται εδώ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο φωτογράφο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που κατέχουν τα πνευματικά δικαιώματα.

Το www.asfaleiaautokinhtou.com σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί να παραβιάσει τα πνευματικά δικαιώματα κανενός. Η πολιτική μας είναι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σεβαστούμε τα πνευματικά δικαιώματα των τρίτων μερών. Αν πιστεύετε ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας έχει υποστεί κατάχρηση, παρακαλούμε στείλτε μας email και εμείς θα αφαιρέσουμετην εικόνα (ες) αμέσως μόλις λάβουμε το e-mail σας.

Παρακαλούμε να είστε όσο το δυνατόν λεπτομερέστερος κατά την αποστολή e-mail, ως προς τον αριθμό της εικόνας, τους λόγους για τους οποίους τα πνευματικά δικαιώματα έχει παραβιαστεί, κ.λπ. Κάθε ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να επιλυθούν άμεσα.

 

Privacy Policy – Πολιτική Απορρήτου

Η Προστασία της Πολιτικής Απορρήτου είναι πολύ σημαντική για εμάς. Ως εκ τούτου, έχουμε αναπτύξει αυτή την σελίδα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να μπορέσετε να καταλάβετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, και επικοινωνούμε και κάνουμε χρήση των προσωπικών πληροφοριών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά η πολιτική απορρήτου μας.

 

Πριν ή κατά τη στιγμή της συλλογής των προσωπικών σας πληροφοριών, θα προσδιοριστούν οι σκοποί για τους οποίους οι πληροφορίες που συλλέγονται.
Εμείς θα συλλέξουμε και χρησιμοποιήσουμε προσωπικές πληροφοριές αποκλειστικά και μόνο με στόχο την εκπλήρωση αυτών των σκοπών που καθορίζονται από εμάς και για τους άλλους συμβατούς σκοπούς, εκτός αν λάβουμε τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ατόμου ή αν απαιτείται από το νόμο.
Εμείς θα διατηρήσουμε μόνο τις προσωπικές πληροφορίες για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών.
Θα συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες με νόμιμα και δίκαια μέσα και όπου κρίνεται σκόπιμο, με τη γνώση ή τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ατόμου.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι συναφή με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και στο βαθμό που απαιτείται για τους σκοπούς αυτούς, θα πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη, και ενημερωμένα.
Θα προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες από λογικές εγγυήσεις ασφάλειας έναντι απώλειας ή κλοπής, καθώς και για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίηση.
Θα κάνουμε εύκολα διαθέσιμες στους πελάτες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και πρακτικές που σχετίζονται με τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών μας.
Έχουμε δεσμευτεί να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με αυτές τις αρχές προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών σας προστατεύεται και διατηρείται.